Viewport width =
September 10, 2018 | by  | in Features Te Ao Mārama | [ssba]

He Taonga Tuku Iho, He Taonga E Huna Ana

Paiahahā, paiahahā!

Ka tū ki runga, ka tū ki raro, ka tū ki hea, ki hea, ka tū kia puta ki te wheiao ki Te Ao Mārama, tīhei wā mauri ora! Tīhei wā uriuri, tīhei wā nakonako, ka tau ka tau hā ko Rangi e tū iho nei, ka tau ka tau hā ko Papa e hora ake nei, whanō, whanō, utaina mai te mauri ki runga ki a tātou, kua tau!

Me mātua rere atu ngā mihi ki a rātou ngā whatiwhatikī kua whakahā atu i te tuamatangi. Kei aku mate, moea te moenga mokakore, haere atu rā ki te poho o te pō horo taniwha, ki te paepae purapura tuawhiti, hei reira, whakaoti atu rā. E kīia nei te kōrero, e kore a muri e hokia. Ana, haere!

Hoki rawa mai ki a tātou ngā waihōtanga iho e takahi tonu nei i te mata o te whenua, e pīkau tonu nei i te mana o rātou otirā o tātou. E ao nei te kupu whakanui! Mai i te tai whakararo ki te kei o te waka a Māui, huri, huri noa i te motu whānui, tēnā rawa atu tātou. Nei rā te pūtātara a Take e tangi nei. Hei whakaarara, hei rāhiri i te tī me te tā, e tōia mai ai te taringa rahirahi ki ahau e. Kei taku iti, kei taku rahi, tēnā, pīkarikari mai nei!

Me tōtika atu te tauihu o tō tāua waka ki te kaupapa, ki te tikanga a tātou a te Māori. He aha rā ia? Ki ōku ake nei, koia rā he mea tuku iho e ō tātou tūpuna, arā, i ahu mai i te ao o tuawhakarere. Hei aha? Hei tohutohu, hei tāwharau, hei whakamana i a tātou haere ake nei, haere ake nei. Ko ōna poupou ko te mana, ko te tapu, ko te noa, ko te utu, ko te manaaki, ko te whakapapa me te whanaungatanga. Arā noa ngā uaratanga o tā te Māori titiro, o tō te Māori whakaaro. Hākoa ia kua panonitia i te ao hurihuri nei, kei reira tonu tōna ngako, tōna taikara e koiora tonu ana. Engari, kāhore rawa ia e kaha kitea nei, e kaha rāngona nei. Engari mō te reo Māori, mō te kapa haka, mō te toi, mō te aha rānei, ko ērā ko ngā momo o te Māori kua matawhānui i tēnei ao.

Na, me aropū ki te reo Māori hei whakataurite mā tāua. E mihi ana ki te nuipuku kua kaingākau ki te arero pounamu hei Pae Tawhiti mō rātou, ki te hunga e āta whakamākūkū nei i te kākano o reo Māori kei roto i a rātou anō, kia tipu matomato ai ia hei ngā rā ki tua. Mahi tika ana! Nā konā kua piki haere ake te ora o te reo. Koinā i kī ai ngā karāhe reo Māori i ngā whare wānanga i te tini me te mano. Kuuuuuuua roa ngā raina o ngā tāngata e kūwata ana ki te reo taketake o Aotearoa nei. Ka mutu te pai! Heoi anō rā, ko te reo ko tētahi kura anake o ngā kuratini o te ao Māori. Me mahara tātou ki tōna hoa piri tata, ki a Tikanga. Kei a ia hoki he kura, he taonga e huna mārika ana, kāhore anō kia tino whaiwāhi i tō tātou ao tūroa nei. Anō nei he manakore tōna, e mara mā, tēnā pōraruraru tēnā!

Kei pōhēhē tātou he rerekē te tikanga a te Māori i te reo o te Māori. Ko rāua anō rāua, arā, he mahi takirua tā rāua. Ko tā rāua, he whakatinana, he whakakiko i te mana o te Māori o tuawhakarere, o ō tātou tūpuna. Mehemea ko te reo ko te kākahu o te whakaaro Māori, ko te tikanga ko tōna tokotoko hei taituarā mōna. Mehemea ko te reo Māori te huarahi ki Te Ao Tūroa, ko te tikanga tōna wakatere hei kawenga mōna ki hea ki hea ki hea rāini. Engari, kei tua o te pekerangi tēnei taonga tuku iho, kāore i te matawhānui nei i waengarahi i a tātou. Horekau noa ia kia whaikiko, kia whaimana rāini i ngā kokona katoa o te ao nei. Ki te whakarauora tātou i te reo Māori, ka taea te pēnā i te tikanga nōki!

E kitea hoki nei e au te hunga kei te nanaiore, kei te manawanui ki te haka a te Māori. E mihi ana ki tērā kaha. Heoi anō, mā te haka noa iho ka aha? E kore rawa te mana Māori me tōna katoa e ora i tērā mahi noa. E haka ana, e waiata ana, e mōteatea ana, tēnā pai tēnā. Heoi anō, me uaua ka kite i te hunga e manawanui pērā ana kia ū ai ki ngā uaratanga o te whakaaro Māori hei tikanga mā rātou. Ka mutu, e whati tonu ana te tikanga i a tātou. Ērā ko ngā tāne Māori e tūkino nei i ngā wāhine, ko ngā kēnge kino rawa atu nei kua kī i te kirimangu, ko ngā pōrangirangi hoki o te tarukino. Rawa ērā e whai nei i ngā uaratanga, i ngā whakaaro, i ngā tikanga Māori.  

E aro hoki ana ki te korenga o te tikanga Māori i te ture me ngā take tōrangapū o te wā. E Ngāi Te Rangi, e Ngāti Whātua ki Ōrākei, e ngā hapū o Whakatōhea, e ngā hapū o Ngāpuhi nui tonu, e tātou katoa, ka aroha ki a tātou. E hia kē nei ngā raru kua puta i ngā kerēme mō te Tiriti o Waitangi. Kua pakanga atu te Māori ki te Māori mō te mana whenua te take, anō nei e noho tonu nei ki te puku o te rautau 19. Ā, he aha i pēnei ai? Ki tāku e titiro nei, he korenga nō te tikanga Māori i te Taraipiunara o Te Tiriti o Waitangi me ngā whakataunga o ngā kerēme. Nā konā i raru ai. Pākeha ake nei, Pākehā ake nei! Nā whai anō e tutū ana te pūehu. Mā te pūnaha Pākehā nei te mana Māori e tārona ana. Ina hoki atu tātou ki ngā uaratanga o te tikanga Māori hei rauhī, hei pūnaha hoki i wēnei momo take, kua kore pea wēnei pōreareatanga.

Kei wareware i a Ngāi Tātou, he toto, he werawera i heke ai, mō te ora o te mātauranga Māori te take. He kaha i pau ai i a rātou mā. Arā, he utu tō taua hekenga, hei kawe, hei whakatutuki hoki mā tātou, kia kore ai e moumou te ōkea ururoatia o te mātauranga Māori. Me ngana tātou ki tēra! Heoi, me pēhea tēnei utu e ea ai? E aku rangatira, me whakaaronui ngā momo katoa o te ao Māori. Me whānui, me whāroa te titiro ake ki tō ao. Whāia ko te reo, ko te mahi a te rēhia, ko te maramataka Māori, ko te aha rānei. Arā noa ngā mātauranga o te Māori, hei matapihi ki te ao o neherā. Ā, whāia hoki ko te tikanga! Koia tēnei e whakatuāpapa nei i aua momo katoa kua kōrerotia kētia. Ki te kore āia, kua kore te Māori!  

Atu i ngā marae me ērā momo wāhi, mū rawa ana a Tikanga Māori. Ko tāku noa iho tēnei ki a tātou, hei hiki mā tātou. Ki te whakahokia mai te mana Māori, ā kāti, whakarauoratia ngā momo katoa o tō tātou ao. Whakahuratia tēnei taonga nō mua, tēnei kura e huna ana, e arorangi ai tā tātou haere ki anamata. Whakaarahia ake ngā pou o tō whare o Tikanga Māori.

Tātou mā, kia kaua rawa e hurikōtua ki te mana o te tikanga, kei takahi i te mana o ō tātou tūpuna. Me kore ake rātou, ko kore rawa tātou. Nō reira, me whāngai e tātou te katoatoa o tēnei mea te ao Māori, te taha ki te reo, te taha ki te tikanga, me ērā momo katoa o tātou, kei huri katoa te tikanga hei kai mā te ahi! Whiua te tikanga ki te rangi, ki te whenua, ki ngā kōti me te ture, ki ngā kāinga, ki ngā kura, ki ngā tari, ahakoa te aha, kia rangiwhāwhā ai mō ake tonu atu. Kei aku tāngata, Māori mai, Pākehā mai, wai atu mai, nei te mānuka e takoto nei. Hīkina! Whakamaua kia tina! Haumi e, hui e, tāiki e!

Nā Eru Ruanui Tia Kapa-Kingi

Te Aupōuri, Te Rarawa, Ngāti Kahu ki Whangaroa, Ngā Puhi Nui Tonu, Waikato-Tainui, Te Whānau a Apanui

[ssba]

About the Author ()

Comments are closed.

Recent posts

  1. VUW Halls Hiking Fees By 50–80% Next Year
  2. The Stats on Gender Disparities at VUW
  3. Issue 25 – Legacy
  4. Canta Wins Bid for Editorial Independence
  5. RA Speaks Out About Victoria University Hall Death
  6. VUW Hall Death: What We Know So Far
  7. FANTA WITH NO ICE
  8. New Normal
  9. Come In, The Door’s Open.
  10. Love in the Time of Face Tattoos

Editor's Pick

Uncomfortable places: skin.

:   Where are you from?  My list was always ready: England, Ireland, Scotland, Wales, puppy dogs’ tails, a little Spanish, maybe German, and—almost as an afterthought—half Samoan. An unwanted fraction.   But you don’t seem like a Samoan. I thought you were [inser

Do you know how to read? Sign up to our Newsletter!

* indicates required